Arka Kapak
İçine Bak

Mesneviden Büyüklere Masallar

 25,00

Kategoriler: , Etiketler: , , ,

“Mesnevi’de Mevlâna konuları, bilgi ve anla­ma dayalı olduğu kadar, kendine has ve erişilmesi güç bir coşku, vecd ve kıvrak zekâsı ile de anlatmaktadır. Mesnevi hikâyelerinin manzum da olsa Türkçe’ye çevi­rilerinde, onların Farsça aslının okunuşundaki musiki ve iç ahenge ulaşılamamaktadır. Bunun için ilk önce Türkçe’ye çevrilmiş manzum metnin (tercihan aruz vezinli) elimiz­de Mevlâna’nın coşku ve vecdli irşad (şiir okuma şekli) tarzına uygun olarak bulunması gerekir. Bundan sonra Mevlâna’nın Mesnevi’deki hikâyelerinin onun dilinden söylenmiş gibi zevkine varmak mümkün olabilir. Mevlâna’nın dilinden, onun coşkulu üslubunu kısmen de olsa verdiğimizi ka­bul ettiğimiz on bir hikâyeyi MESNEVÎ’DEN BÜ­YÜKLERE MASALLAR” adı ile bu kitaba almış bulu­nuyoruz. Hikâye metinleri 7+7 hece vezniyle manzum hale getirilmiştir.

Bu kitabın konusu olarak, Mesnevi’deki iki yüz ellinin üzerinde hikâyeden on bir tanesini seçmiş bulunuyoruz. Bu hikâyeler, Mesnevi’deki anlamları olabildiği kadar değiştirilmeden akıcı bir şekilde tercüme edilmiş, anlam tutuklu­ğu verilmemeye çalışılarak, şiir iç ahenginin sağlanmasına itina edilerek Türkçe’ye aktarılmıştır. Biz bu kitapta “Mesnevi’den Büyüklere Masallar” ismi altında ağırlıklı olarak hikâye­lerin konu ve olaylar kısmını almış bulunuyoruz. Bu şekilde “BÜYÜK­LERE MASALLAR” da Mevlâna’nın coşku ve lirizmi da­ha fazla duyurulmaya çalışılmış olmaktadır. “”

“….

Düşmanın akıllısı can katmadadır cana,

Dostunun ahmaklığı bir gün çıkar meydana!

Bir ahmağın dostluğu, dost için eziyettir,

Dinle şu hikâyeyi, bu konuda ibrettir:

Ejderhanın birisi bir ayı yakaladı,

Korkunca ejderhadan ayı bastı feryadı…

Yiğit kimseler vardır, mazluma yardım eder!

Duyunca bağrışmayı, geldi böyle birkaç er

Mazlumların sesini uzaktan işitirler,

Hak yolundadır onlar, her yere yetişirler

…”

ISBN

9786058362451

Yayın Yılı

2016

Sayfa Sayısı

136

Yazar

Hamza Tanyaş

Yayıncı

Ömer Evren Tanyaş

Yorumlar

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mesneviden Büyüklere Masallar”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir