İçine Bak

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mevlâna, Mevleviler ve Mevlevihâneler

 8,00

Stok Kodu: D358PYU3X0U

Bir Gülşenî dervişi olarak bildiğimiz Evliya Çelebi, aynı zamanda bir Mevlevî muhibbidir. Babasının dost çevresi arasında devrin Mevlevî şeyhleri de bulunmaktadır. Daha da önemlisi Seyahatnamenin Konya bahsinde Mevlâna ile ilgili oldukça geniş malumata rastlanır. Yine gittiği her yerde türbe ziyaretine özel bir önem veren Evliya Çelebi, Osmanlı coğrafyasına yayılmış Mevlevihaneleri de mutlaka ziyaret etmiş ve eserinin muhtelif yerlerinde onlar hakkında ilginç bilgiler vermiştir. İşte Evliya Çelebinin Mevlânaya duyduğu bu yakın ilgi, bizi; Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Mevlâna, Mevleviler ve Mevlevihaneler ismini verdiğimiz böyle bir çalışmaya sevk etti. Kitabımızda önce Seyahatnamedeki Konya bahsi üzerinde durduk. Ardından Seyahatnamede Mevlâna, Mevlevilik ve Mevlevî büyükleri ile ilgili bilgilere yer verdik. Umarım ki; bu kitabı okuyanlar, Evliya Çelebinin Mevlânaya olan özel ilgisini daha iyi anlamış olurlar.

ISBN:

Sayfa Sayısı:

Yayınevi:

Yazar

Mustafa Özçelik

Yayıncı

Rûmî Yayınları